Różnica między szczepieniem a szczepieniem
5 (1)

Kliknij, aby ocenić!
[Całkowity: 1 durchschnitt: 5]

… 17. Czerwiec 2013 o 03:06

IfSG z 2001 r. Jasno definiuje terminy i nie pozostawia wątpliwości, że istnieje różnica w traktowaniu szczepień ochronnych i szczepień ochronnych. Określa nawet, kiedy przyjmuje się odpowiedzialność za szczepienie. Po drugie, prawo do integralności jest podstawowym prawem człowieka, nawet dla bezpaństwowców posiadających dokumenty tożsamości administrowane przez Republikę Federalną Niemiec (Artykuł 27, Konwencja o statusie bezpaństwowców - Konwencja o bezpaństwowości), prawo to zostało uwzględnione w Podstawowym Prawo, art. 2 ust. 2.


ustawa zasadnicza
Artikel 2

(1) ...

(2) Każdy ma prawo do życia i nietykalności cielesnej. Wolność człowieka jest nienaruszalna. W prawa te można ingerować wyłącznie na podstawie ustawy.


Ustawa o ochronie przed infekcjami v. 2001

§ 2 Definicje

Dla celów tego prawa jest

1.
patogen
czynnik zdolny do rozmnażania (wirus, bakteria, grzyb, pasożyt) lub inny biologiczny czynnik przenoszący się, który może powodować zakażenie lub chorobę zakaźną u ludzi,

...
...

9.
Szczepionka
podanie szczepionki w celu ochrony przed chorobą zakaźną,

...
...

11.
Uszkodzenie szczepionki
zdrowotne i ekonomiczne konsekwencje jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego szczepieniem, który wykracza poza zwykły zakres reakcji szczepienia; Szkoda wynikająca ze szczepienia występuje również wtedy, gdy dana osoba została zaszczepiona patogenami zdolnymi do rozmnażania, a osoba inna niż zaszczepiona została poszkodowana,

...

Mój komentarz:

"ACHTUNG in 11. Impfschaden nur durch eine SCHUTZIMPFUNG."

§ 20 Szczepienia i inne środki profilaktyki specjalnej

(1) Właściwe władze federalne wyższego szczebla, najwyższe władze stanowe i organy przez nie powołane, a także władze sanitarne informują ludność o znaczeniu szczepień i innych środków profilaktyki chorób zakaźnych.

...

(3) Najwyższe państwowe władze sanitarne powinny na podstawie odpowiednich zaleceń Stałej Komisji ds. Szczepień podawać do publicznej wiadomości zalecenia dotyczące szczepień lub innych środków profilaktycznych.

...

(7) O ile Federalne Ministerstwo Zdrowia nie skorzysta z upoważnienia zgodnie z ustępem 6, rządy stanowe są upoważnione do wydania ustawowego rozporządzenia zgodnie z ustępem 6. Rządy stanowe mogą w drodze rozporządzenia przekazać zezwolenie najwyższym stanowym organom ds. Zdrowia. W tym zakresie można ograniczyć podstawowe prawo do nietykalności cielesnej (art. 2 ust. 2 ust. 1 Ustawy Zasadniczej).

Mój komentarz:

"ACHTUNG Hier wird die Unterscheidung genau definiert, es gibt also:
Schutzimpfungen
und
... andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe auf der Grundlage der jeweiligen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ...
Hier ist also eindeutig vom Gesetzgeber eine rechtliche Weiche geschaffen worden.
Die Ständige Impfkommission, empfiehlt mit dem Impfkalender nur Impfungen.
Nun schauen wir noch ob es im gleichen Gesetz noch Impfungen gibt."

Sekcja 21 Szczepionki

W przypadku szczepienia ochronnego zarządzonego na podstawie tego prawa lub zalecanego publicznie przez najwyższy państwowy organ do spraw zdrowia lub szczepienia zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o żołnierzach można stosować szczepionki zawierające mikroorganizmy, które mogą być przez zaszczepione i spożyte przez inne osoby. Podstawowe prawo do nietykalności cielesnej (art. 2 ust. 2 ust. 1 Ustawy Zasadniczej) jest pod tym względem ograniczone.

Mój komentarz:

"Da haben wir eine Unterscheidung von Schutzimpfung oder einer Impfung..."

§ 11 Przekazywane przez wydział zdrowia i właściwy organ państwowy

...

(3) Podejrzenie uszczerbku na zdrowiu wykraczające poza zwykły zakres reakcji szczepienia zgłoszonej do wydziału zdrowia zgodnie z § 6 ust. 1 nr 3, a także przypadek zgłoszony do wydziału zdrowia, w którym podejrzenie, że lek jest źródłem zakażenia, powinno zostać zgłoszone przez departament zdrowia do natychmiastowego przekazania właściwemu organowi stanowemu i właściwemu wyższemu organowi federalnemu zgodnie z art. 77 ustawy o lekach. Przekaz musi, o ile można to ustalić, zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak nazwa produktu, nazwa lub firma firmy farmaceutycznej oraz numer serii, w przypadku szczepień, czas szczepienia i początek choroba. W przypadku zarejestrowanego pacjenta należy podać tylko datę urodzenia, płeć oraz pierwszą literę imienia i pierwszą literę pierwszego nazwiska. Właściwy wyższy organ federalny udostępnia transmisje do Instytutu Roberta Kocha w ciągu tygodnia w celu przeprowadzenia analizy epidemiologicznej zakażenia. Ustęp 1 pozostaje nienaruszony.

Mój komentarz:

"Ups, warum muß man bestimmte Daten für Impfungen explizit angeben??? Ja wegen der Haftung..., schauen wir mal..."

Sekcja 60 Opieka w przypadku szkód poszczepiennych i uszczerbku na zdrowiu poprzez inne środki profilaktyki specjalnej

...

(2) Opiekę w rozumieniu ust. 1 zapewnia się również każdemu, kto jako Niemiec poza zakresem niniejszej ustawy doznał uszczerbku na szczepieniach w wyniku szczepień, do których jest uprawniony na podstawie ustawy o szczepieniach z dnia 8 kwietnia 1874 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw, część III, nr strukturalny 2126-5, opublikowany w wersji poprawionej, musiałby pozostać w zakresie niniejszej ustawy. Opieka jest udzielana tylko wtedy, gdy poszkodowany

  1. nie mogły być szczepione w ramach niniejszej ustawy,
  2. został zaszczepiony przez lekarza i
  3. w momencie szczepienia mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym z rodzicem lub opiekunem prawnym, który nie tylko czasowo znajdował się poza zakresem ustawy z powodów zawodowych lub szkolenia w momencie szczepienia.

...

Mój komentarz:

Każdy, kto jako Niemiec poza zakresem tego prawa doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku SZCZEPIENIA, otrzyma opiekę?

"So nun haben wir es schriftlich, im Gesetz verankert wann man für Impfungen Haftet und wann nicht..."

Nie mogę pomóc nikomu, kto wciąż ma wątpliwości. Tyle razy to powtarzałem i tłumaczyłem, że szczepień nie może być, tylko inne zasady obowiązują w stosunku do szczepień i za nie ponosi się odpowiedzialność. Z kolei szczepienia są dobrowolne i wymagają zgody, a wtedy osoba, która wyraziła zgodę, ponosi odpowiedzialność. Źródło: FB, K. Schmidt

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Kliknij, aby ocenić!
[Całkowity: 1 durchschnitt: 5]

##########################

Jeśli chcesz, możesz zostawić nam kawę na wysiłek i zainwestowany czas,
Dziękuję Ci

Na wszelki wypadek redaktorzy dystansują się od każdego artykułu. Artykuły niekoniecznie odzwierciedlają opinię redakcji; Nikt nie jest doskonały i możliwy jest błąd. Ponadto: to tylko informacja i niekoniecznie wzbudza zainteresowanie redakcji.

Jako partner Amazon, operator bloga zarabia kwalifikowaną sprzedaż za pośrednictwem linków Amazon umieszczonych na blogu. Prawie cały ten dochód jest zamieniany na paszę dla zwierząt.

Aby komentować posty lub oceniać je gwiazdkami, musisz zarejestrowany i pamiętać być. Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

siła lasu

„Dwutlenek chloru to najskuteczniejszy znany człowiekowi zabójca bakterii”.


???? Dwutlenek chloru firmy Waldkraft

Śledź nas na Telegramie

Śledź nas na Telegramie
https://t.me/+OsDKFYUGdoZkYTdi
18,99 EUR Amazon Prime
Stan na 23 kwietnia 2024 r. 7:38
Kup teraz na Amazon

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

komentarza