Geschäftsbedingungen

Şartlar ve Koşullar en son 8 Aralık 2023'te güncellendi

1. Einführung

Bu Şartlar ve Koşullar bu web sitesi ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili işlemler için geçerlidir. Bizimle olan ilişkinize veya bizden aldığınız herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin ek sözleşmelere tabi olabilirsiniz. Ek Sözleşmelerin herhangi bir hükmü bu Koşulların herhangi bir hükmüyle çelişiyorsa, söz konusu Ek Sözleşmelerin hükümleri geçerli olacaktır.

2. Sorumluluk

Bu web sitesine kaydolarak, bu web sitesine erişerek veya başka bir şekilde kullanarak, aşağıda belirtilen bu Hüküm ve Koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu web sitesinin yalnızca kullanımı, bu genel şart ve koşulların bilinmesini ve kabul edilmesini gerektirir. Bazı durumlarda sizden açıkça izin vermenizi de isteyebiliriz.

3. Elektronik Haberleşme

Bu web sitesini kullanarak veya bizimle elektronik olarak iletişim kurarak, sizinle elektronik olarak veya web sitemizde e-posta yoluyla iletişim kurabileceğimizi ve size elektronik olarak gönderdiğimiz tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, Açıklamaların ve diğer iletişimlerin herhangi bir yasal mevzuata uygun olduğunu kabul edersiniz. gereklilik. Ayrıca, bu tür bildirimlerin yazılı olması gerekliliğini de içerir, ancak bununla sınırlı değildir.

4. Fikri Mülkiyet

Web Sitesindeki tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ve Web Sitesinde görüntülenen veya Web Sitesinden erişilebilen veriler, bilgiler ve diğer kaynaklar biz veya lisans verenlerimiz tarafından kontrol edilmektedir.

4.1 Yaratıcı Müşterekler

Bu web sitesinin içeriği aksi belirtilmedikçe Creative Commons Atıf Lisansı kapsamında mevcuttur.

5. Üçüncü Şahıs Mülkiyeti

Web sitemiz diğer tarafların web sitelerine hiper bağlantılar veya başka referanslar içerebilir. Bu web sitesinden bağlantı verilen diğer tarafların web sitelerinin içeriğini izlemiyor veya incelemiyoruz. Diğer web siteleri tarafından sunulan ürün veya hizmetler, söz konusu üçüncü tarafların şart ve koşullarına tabidir. Bu web sitelerinde ifade edilen hiçbir fikri veya materyali mutlaka paylaşmıyor veya onaylamıyoruz.

Bu web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriğinden sorumlu değiliz. Bu web sitelerinin ve ilgili üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmenizden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

6. Sorumlu kullanım

Web sitemizi ziyaret ederek, onu yalnızca bu Koşullar, bizimle ek sözleşmeler ve geçerli yasalar, düzenlemeler ve genel kabul görmüş çevrimiçi uygulamalar ve endüstri yönergeleri tarafından amaçlanan ve izin verilen amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz. Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi, kötü amaçlı bilgisayar yazılımlarından oluşan (veya bunlarla bağlantılı) herhangi bir materyali kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız. Web sitemizde toplanan verileri doğrudan pazarlama faaliyetleri için kullanın veya web sitemizde veya web sitemizle ilgili olarak sistematik veya otomatik veri toplama faaliyetleri yürütün.

Web Sitesine zarar veren veya zarar verebilecek veya Web Sitesinin performansını, kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini olumsuz yönde etkileyen herhangi bir faaliyete katılım kesinlikle yasaktır.

7. Kayıt

Web sitemizde bir hesap için kayıt olabilirsiniz. Bu işlem sırasında şifre seçmeniz gerekebilir. Şifrelerin ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır ve bu kişilerin şifrelerini, hesap bilgilerini veya Web Sitemize veya Hizmetlerimize güvenli erişimi başka kişilere açıklamamayı kabul edersiniz. Şifrelerinizin veya hesaplarınızın kullanılmasıyla meydana gelen tüm faaliyetlerden siz sorumlu olduğunuz için, başka herhangi bir kişinin hesabınızı Web Sitesine erişmek için kullanmasına izin veremezsiniz. Şifrenizin herhangi bir şekilde ifşa edildiğini öğrenirseniz bizi derhal bilgilendirmelisiniz.

Hesabınız sonlandırıldıktan sonra iznimiz olmadan yeni bir hesap oluşturamazsınız.

8. Fikirlerin sunulması

Daha önce bir fikri mülkiyet sözleşmesi veya ifşa etmeme sözleşmesi imzalamadıkça, bize sunmak istediğiniz kendi fikri mülkiyetiniz olarak kabul edilebilecek herhangi bir fikir, buluş, yazarlık veya diğer bilgileri sunmayın. Böyle bir yazılı anlaşma olmadan bize bildirimde bulunursanız, İçeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir ortamda kullanmak, çoğaltmak, depolamak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için bize dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş olursunuz.

9. Kullanım Sonlandırma

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda Siteye veya sitedeki herhangi bir hizmete erişimi geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya sonlandırabiliriz. Siteye veya Sitede paylaşmış olabileceğiniz herhangi bir İçeriğe erişiminizin veya kullanımınızın bu tür herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz. Katkıda bulunduğunuz veya güvendiğiniz belirli özellikler, ayarlar ve/veya içerik kalıcı olarak kaybolsa bile herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme alma hakkınız yoktur. Web sitemizdeki herhangi bir erişim kısıtlama önlemini atlamamalı veya atlatmaya çalışmamalısınız.

10. Garantiler ve Sorumluluk

Bu bölümdeki hiçbir şey, sınırlamanın veya hariç tutmanın yasa dışı olacağı kanunla ima edilen herhangi bir garantiyi sınırlamaz veya hariç tutmaz. Bu web sitesi ve web sitesindeki tüm içerik "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır ve yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. İçeriğin mevcudiyeti, doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Şunları garanti etmiyoruz:

  • Bu web sitesi veya içeriğimiz gereksinimlerinizi karşılayacaktır.
  • Bu web sitesi kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak sunulacaktır.

Bu web sitesindeki hiçbir şey, herhangi bir türde yasal, finansal veya tıbbi tavsiye teşkil etmez veya teşkil etme niyetinde değildir. Tavsiyeye ihtiyacınız varsa, uygun bir uzmana danışmalısınız.

Bu bölümün aşağıdaki hükümleri, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir ve bizim için yasa dışı veya yasa dışı olabilecek herhangi bir konuyla ilgili sorumluluğumuzu sınırlamaz veya hariç tutmaz. Hiçbir durumda, sizin veya herhangi bir üçüncü kişinin maruz kaldığı herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan (kar veya gelir kaybı, veri, yazılım veya veritabanı kaybı veya bozulması veya mülk veya veri kaybı veya zararı dahil) sorumlu olmayacağız. Web sitemize erişiminizden veya web sitemizi kullanmanızdan kaynaklanan taraf.

Ek bir sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, size karşı sorumluluğumuz, en fazla, Web Sitesinden veya Web Sitesi aracılığıyla pazarlanan veya satılan herhangi bir ürün ve hizmetten kaynaklanır veya bunlarla ilgilidir. sözleşme, hakkaniyet, ihmal, kasıtlı suistimal, haksız fiil veya başka bir şekilde), bu tür ürünleri veya hizmetleri veya kullanmak için Web Sitesini satın almak için bize ödediğiniz toplam fiyatla sınırlı olacaktır. Bu sınırlama, tüm iddialarınız, eylemleriniz ve her türden dava nedenleriniz için toplu olarak geçerlidir.

11. Gizlilik

Web sitemize ve/veya hizmetlerimize erişmek için kayıt sürecinin bir parçası olarak kendinizle ilgili belirli bilgileri vermeniz gerekebilir. Verdiğiniz bilgilerin her zaman doğru, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

Sahip olabileceğiniz gizlilik endişelerini gidermek için bir politika geliştirdik. Daha fazla bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz. Veri Koruma Bildirimi ve bizimkinde Çerez-Richtlinie.

12. Erişilebilirlik

Sunduğumuz içeriği engelli kişilerin erişimine uygun hale getirmeye kararlıyız. Web sitemizin herhangi bir bölümüne erişmenizi engelleyen bir engeliniz/engelliliğiniz varsa, yaşadığınız sorunun ayrıntılı açıklamasını içeren bir notu bize göndermenizi rica ediyoruz. Sorun, endüstri standardı bilgi teknolojisi araçlarına ve tekniklerine göre kolayca tanımlanıp çözülürse, sorunu derhal çözeceğiz.

13. İhracat Kısıtlamaları / Yasalara Uyum

Web sitesinde satılan ürün veya hizmetlerin içeriğinin veya satın alınmasının yasa dışı olduğu bölgelerden veya ülkelerden web sitesine erişim yasaktır. Bu web sitesini Almanya'nın ihracat yasalarını ve düzenlemelerini ihlal edecek şekilde kullanamazsınız.

14. Ortaklık Pazarlaması

Bu web sitesi aracılığıyla, bu web sitesi üzerinden veya bu web sitesi aracılığıyla hizmetlerin veya ürünlerin satışından bir yüzde veya komisyon aldığımız ortaklık pazarlamasına katılabiliriz. Ayrıca şirketlerden sponsorluk veya diğer reklam tazminatlarını da kabul edebiliriz. Bu açıklamanın amacı, aşağıdakiler gibi geçerli olabilecek pazarlama ve reklamcılıkla ilgili yasal gerekliliklere uymaktır: B. ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun kuralları.

15. Atıf

Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi, önceden yazılı onayımız olmaksızın, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü tarafa devredemez, devredemez veya alt yükleniciye veremezsiniz. Bu bölümü ihlal eden herhangi bir sözde atama geçersizdir.

16. Bu Hüküm ve Koşulların İhlali

Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki diğer haklarımıza halel getirmeksizin, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir şekilde ihlal etmeniz durumunda, Web Sitesine erişiminizi geçici veya kalıcı olarak askıya almak da dahil olmak üzere, ihlali gidermek için uygun gördüğümüz önlemleri alabiliriz. Web sitesine erişiminizi engellemek ve/veya aleyhinize yasal işlem başlatmak için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmek.

17. Tazminat

Bu Şartlar ve Koşulları ve fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları da dahil olmak üzere geçerli yasaları ihlal etmenizle ilgili her türlü iddia, yükümlülük, zarar, kayıp ve maliyete karşı bizi tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı kabul edersiniz. Bu tür iddialarla ilgili veya bunlardan doğan zararlarımızı, kayıplarımızı, maliyetlerimizi ve harcamalarımızı derhal bize tazmin edeceksiniz.

18. Feragat

Bu Hüküm ve Koşulların ve herhangi bir Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanmaması veya herhangi bir fesih seçeneğinin kullanılmaması, bu hükümlerden feragat anlamına gelmeyecek ve bu Hüküm ve Koşulların veya bu Sözleşmelerin herhangi birinin veya herhangi bir bölümünün geçerliliğini etkilemeyecektir. bunun veya onun altındaki hakkın her bir hükmünü yürürlüğe koyması.

19. dil

Bu Genel Hüküm ve Koşullar yalnızca Almanca olarak yorumlanır ve yorumlanır. Tüm iletişim ve yazışmalar yalnızca bu dilde yazılacaktır.

20. Tüm Sözleşme

Bu Genel Şartlar ve Koşullar bizimkilerle birlikte Gizlilik Politikası ve Çerez-Richtlinie Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizinle Lion arasındaki anlaşmanın tamamı.

21. Bu Hüküm ve Koşulların Güncellenmesi

Bu Hüküm ve Koşulları zaman zaman güncelleyebiliriz. Değişiklikler veya güncellemeler için bu Hüküm ve Koşulları düzenli aralıklarla kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu Hüküm ve Koşulların başında belirtilen tarih, revize edilen son tarihtir. Bu Hüküm ve Koşullarda yapılan değişiklikler, söz konusu değişikliklerin bu web sitesinde yayınlanmasından itibaren geçerli olacaktır. Herhangi bir değişiklik veya güncellemenin yayınlanmasının ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu Hüküm ve Koşullara uyma ve bunlara bağlı kalma anlaşmanızı teşkil edecektir.

22. Hukuk ve Yer Seçimi

Bu Genel Hüküm ve Koşullar Almanya yasalarına tabidir. Almanya mahkemeleri, bu Genel Hüküm ve Koşullarla bağlantılı tüm anlaşmazlıklarda yargı yetkisine sahiptir. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir kısmı veya hükmü, herhangi bir mahkeme veya başka bir makam tarafından geçerli yasa uyarınca geçersiz ve/veya uygulanamaz bulunursa, söz konusu kısım veya hüküm, amacın izin verdiği azami ölçüde değiştirilecek, silinecek ve/veya uygulanacaktır. Bu Hüküm ve Koşulların uygulanan Hüküm ve Koşulları. Geriye kalan hükümler etkilenmeden kalır.

23. İletişim Bilgileri

Bu web sitesi Lion'a aittir ve onun tarafından işletilmektedir.

Bu Şartlar ve Koşullar ile ilgili olarak bizimle yazılı olarak veya aşağıdaki adresten e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz: ue.nragnu-sua-rednuw-sad@ofni
NRW, gerisi veri korumasıdır

24. Yüklü

Ayrıca genel şartlar ve koşullarımızı PDF dosyası olarak da indirebilirsiniz. indir .

Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır