2913 Anna von Reitz - Papa Francis'e Açık Mektup - Tasfiye / Tasfiye Çağrısı /

0
(0)

08 Ocak 2021'de yayınlandı.

Alman ana diline çeviri: Stephan-Christian. [Der Freiheitschmied] Telif hakkı ve telif hakkı ve korumalı ticari ad. Ben-öyleyim. Ve gerçek-gerçek-kişiliğim, barış yükümlülüğü olan ve TİCARET / sıkıyönetim ve kanonik / dini hukuk dışında ve üstünde olan toprak hukukunda bir sivildir. Tüm hakları Saklıdır. Koşullu. Özel sektörde bilgi, beceri edinme ve ileri eğitim için. Özel ve ticari olmayan kullanım için özel dağıtım açıkça arzu edilir. Her zaman ve her yerde olduğu gibi, burada da aynı şey geçerlidir: hiçbir şeye inanmayın, her şeyi kontrol edin ve en iyisini saklayın. Derin nefes alın ve iyi ve uyum içinde yaşayın.

8 Ocak 2021 Sevgili Francis,

Mevcut krizden etkilenen üç (3) hukuk alanı vardır: kanon hukuku, yerel hukuk ve uluslararası hukuk. Suç işleyen şirketler her üç alanda da suç işlemişlerdir ve her üç durumda da tasfiye / tasfiyeye tabidir.

Kilise hukukuna göre, şirketler “herhangi bir meşru amaç için” var olabilir. Siz bir avukat değilsiniz, bu nedenle bu organların yaptıkları "yasal" kabul edilse de, eylemleri "yasal" olarak kabul edilmeyebilir.

Kanunların, yönetmeliklerin ve kanunların gerekliliklerinden kaçındılar, ancak hem kasıtlı hem de uygulamadaki eylemleri yasal olmaktan uzaktı.

Bu şirketler kasıtlı olarak hükümetleri devirmek, iftira atmak ve soymak, masum insanları dolandırmak ve dolandırmak ve bu gezegende yaşayan insanlara fiziksel ve maddi olarak zarar vermek için komplo kurdular.

Bunlar yasal eylemler değildir ve herhangi bir ilahi niyete uygun değildir, bu nedenle, şirketlerin var olmasına izin veren Kilise yasasına dayanarak, bu şirketler kanun kaçağı olarak hareket etmeli ve feshedilmelidir.

İkincisi, yerel yasalar uyarınca, bu şirketler, müşterilerini ve hizmet müşterilerini büyük ölçekte dolandırırken yakalandılar. Çok iyi bildiğiniz gibi, sahtekarlık tespit edilip yerel yasalar uyarınca kanıtlandığında, her şey, hatta dolandırıcılıkla lekelenen en kutsal anlaşmalar bile geçersiz hale gelir. Dolandırıcılık koşulları altında oluşturulan tüm kanunlar ve anlaşmalar, anlaşmalar ve tröstler ve ofisler hükümsüzdür.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, büyük dolandırıcılık 1860 yılında Amerika Birleşik Devletleri Bölgesel Başkanı olarak seçilebilen, ancak Asalet Değişikliği Başlığı nedeniyle Federal Cumhuriyetimizin Başkanı olarak görev yapmasına izin verilmeyen Abraham Lincoln'ün seçilmesiyle başladı.

O zamandan beri her Kongre tarafından kabul edilen her yasa tasarısı, yeni yasanın "önceden belirlenmiş herhangi bir hakkı" hiçbir şekilde etkilemeyeceğini açıkça belirten, olanak sağlayan maddenin bir parçası olarak bir özür dileme beyanı içeriyordu.

Bizler daha önce kurulmuş olan bu hakların mirasçılarıyız.

Suç işleyen Belediye Şirketlerinin tümü dolandırıcılık ve aldatma koşulları altında oluşturulduğundan ve Columbia Bölgesi sınırlarının çok ötesine genişlemelerine izin verildiğinden, bunların tümü dağıtılmalı ve tasfiye edilmeli ve sorumlulara başka herhangi bir ayrıcalık verilmemelidir. bir şeye yeniden başlamak için.

Daha önce bir cevap almadan dikkatinizi bu gerçeğe çektik, ancak tüm dünyanın görebileceği gibi, hem dini hem de yerel hukukta haklıyız.

Son olarak, ciddi şekilde ihlal edilen uluslararası hukuk var.

Milletler arasındaki anlaşmalar, anlaşmalar ve anlaşmalar düzeyinde, hem Lahey Sözleşmelerini hem de Cenevre Sözleşmelerini ve ayrıca birkaç Birleşmiş Milletler bildirgesini ihlal eden bu şirketlerin suçlarına sahibiz.

Bu şirketler şu anda insanlığı baltalamak ve yeniden tanımlamak için bir komplo içindeler ve yaşayan insanların, patent taleplerine sahip olan genetiği değiştirilmiş organizmalar olduğunu iddia etmek için bir aşılama programı aracılığıyla patentli mRNA'yı enjekte etmeye çalışıyorlar.

Bu, 1700'den bu yana, Kutsal Makam'ın kabul ettiği ve kölelik ve serflik, kaçakçılık, kimliğe bürünme, kişileştirme uygulamalarını içeren uluslararası hukuku ihlal eden canlı et üzerinde mülkiyet iddiaları yaratmaya yönelik bir dizi entrikanın yalnızca sonuncusudur. genel olarak barbarlık, iç korsanlık, yasadışı dönüşüm, gasp, vurgunculuk, gasp, zorla işe alma, ülke içi korsanlık, aldatma ve daha fazlasını yasaklar.

Vatikan'dan kaçmış olabilir, ancak hem kölelik hem de serflik 1926'dan beri dünya çapında yasaklanmıştır ve bunların köleleştirilmiş şirketler veya diğer yasal kurgular olduğu iddia edilerek hiçbir mazeret sunulamaz, eğer amaç ve sonuç içinde ise Kutsal Makamın, İngiliz hükümdarının ve kraliyetin azami özen gösterdiği haklı kişilere sarılmakta ısrar ediyor.

Bu nedenle, suç işleyen yerel ve bölgesel organlar derhal ve geri alınamaz tasfiyeye tabidir ve yöneticileri ve memurları, yeni iş yapıları kurma imtiyazlarını kaybetmeleri dahil olmak üzere derhal cezalandırılırlar.

Mammon'un hizmetinde kar elde etmek için doğayı ve doğa tanrısını baltalamak için yapılan bu çirkin plan durdurulmalı ve bu suçları patent ofisleri aracılığıyla devam ettirme araçları durdurulmalıdır.

Bu amaçla, aşağıdaki şirketlerin derhal tasfiye edilmesini ve işlevlerinin ve varlıklarının seçtiğimiz hizmet sağlayıcılara dağıtılmasını talep ediyoruz.

Bu, US CORP'nin tüm benzer şubeleri, franchise'ları ve yan kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, UN CORP'e dahil edilen veya başka bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan veya işletilen tüm şubeleri, franchise'ları ve yan kuruluşları içerir ve USA CORP, ikincil, atamaları ve mütevellileri.

Bu, Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Ofisinin kontrolünün bize iade edilmesini ve kamu hukukuna tabi tüm patentlerin gözden geçirilmesini içerir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet hizmetlerinin sağlanmasıyla uğraşan tüm bölgesel ve uluslararası şirketler, Donald Trump'ın ve kabul edebileceğimiz diğer haleflerin yönetimi altında kalan gerçek ulusal savunma işlevleri haricinde tasfiye edilmelidir. Bölge departmanları ve kurumlarının, bizim gözetimimize tabi olarak, şimdilik Donald Trump'ın yönetimi altında kalacak temel kamu hizmetlerini sağlaması gerekiyordu.

Bu organların yerine getirdiği tüm temel işlevler derhal toprağın ve toprağın yargı yetkisine iade edilmeli ve dünya çapında kamu hukuku kapsamına alınmalıdır.

Bu önlemlerin gerekli olduğuna ve bunun neden olacağı aksamadan haberdar olduğumuz için üzgünüz, ancak kanunları aşmanın ve şirketler, yöneticileri ve yönetim kurulları adına böylesine büyük küresel dolandırıcılık ve suçların sonuçlarından kaçınmanın bir yolu yok. .

Derhal işlem için (tasfiye / tasfiye açısından):

ALPHABET, INC./ Alphabet, Inc. SERCO, INC./ Serco, Inc. BİRLEŞİK KRALLIK, INC./ Birleşik Krallık, Inc. UN, INC. / UN, Inc. WORLD BANK, INC. / World Bank, Inc. DÜNYA SAĞLIK ORGANİZASYONU, INC./ Dünya Sağlık Örgütü, Inc. ULUSAL SAĞLIK ENSTİTÜLERİ, INC. / National Health Institutes, Inc. HASTALIK KONTROL MERKEZLERİ, INC / Hastalık Kontrol Merkezleri, Inc. PIRBRIGHT INSTITUTE, INC. / Pirbright Institute, Inc. BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION, INC. / Bill ve Melinda Gates Vakfı, Inc. THE CLINTON FOUNDATION, INC. / Clinton Foundation, Inc.CLINTON FOUNDATION, INC./ Clinton Foundation, Inc. VANGUARD, INC. / Vanguard, Inc. WELLCOME TRUST, INC./Wellcome Trust, Inc. WELLS FARGO, INC./ Wells Fargo, Inc. GLAXOSMITHKLINE, INC./ GlaxoSmithKline, Inc. BAYER, INC. / Bayer, Inc. PFIZER, INC./ Pfizer, Inc. MONSANTO, INC./ Monsanto, Inc. BLACK ROCK, INC./ Black Rock, Inc.

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, INC./ Central Intelligence Agency, Inc. HÜKÜMETİ BİRLEŞİK DEVLETLER, INC./ Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Inc. FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONS, INC. / Federal Bureau of Investigations, Inc. BİRLEŞİK DEVLETLER PATENT VE TİCARİ MARKA OFİSİ, INC. / Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi, Inc. AMERICAN CORPORATIONS COMPANY, INC. / American Corporations Company, Inc. PILGRIMS SOCIETY, INC./ The Pilgrims Society, Inc. BİRLEŞİK DEVLETLER KONGRESİ, INC. / The United States Congress, Inc. BİRLEŞİK DEVLETLER KONGRESİ, INC. / The Congress of the United States, Inc. ABD CONGRESS ASSEMBLED, INC./ Birleşik Devletler in Congress Assembled, Inc. E PLURIBUS UNUM THE UNITED STATES OF AMERICA, INC./ E Pluribus Unum, Amerika Birleşik Devletleri, Inc. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, INC. / United States of America, Inc. THE UNITED STATES OF AMERICA, INC. / The United States of America, Inc. UNITED NATIONS, INC. / United Nations, Inc. THE UNITED NATIONS, INC. / The United Nations, Inc. THE UNITED STATES, INC. / The United States, Inc.US, INC. / US, Inc. UNITED STATES BAR ASSOCIATION, INC., / Amerika Birleşik Devletleri Barolar Birliği, Inc. AMERICAN BAR ASSOCIATION, INC. / American Bar Association, Inc. Tüm "Ulusal" Franchise dba CANADA, MEXICO, CHINA, vb ./ Canada, Inc., Mexico, Inc., China, Inc. vb. Tüm "Eyalet" Franchise dba COUNTY KILDARE, KILDARE COUNTY, WASHINGTON, OHIO, vb. / County Kildare, Inc., Kildare County, Inc., Washington, Inc., Ohio, Inc. Tüm "Eyalet Eyaleti" Franchise dba HİNDİSTAN EYALETİ, İLLİNOİS DEVLETİ, vb., / Eyalet Indiana, Inc., State of Illinois, Inc., vb. All State Trusts dba ALASKA STATE, INC., OHIO STATE, INC., FLORIDA STATE, INC., Etc., / Alaska State, Inc., Ohio State, Inc ., vb. SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI A.Ş. / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Departmanı A.Ş. FEDERAL ACİL DURUM YÖNETİMİ İDARESİ A.Ş. / Federal Acil Durum Yönetimi Yönetimi, Inc. ADALET BÖLÜMÜ, INC./ Adalet Bakanlığı, Inc. DAHİLİ GELİR SERVİSİ, INC./ Dahili Gelir Servisi, Inc. IRS, INC. / IRS, Inc. THE DAHİLİ GELİR HİZMETİ, INC. / The Internal Revenue Service, Inc. SAVUNMA BÖLÜMÜ, INC. / Savunma Bakanlığı A.Ş. SAVUNMA BAKANLIĞI A.Ş. / Savunma Bakanlığı, Inc. DOD, INC. / DOD, Inc. BUREAU OF ALKOL TÜTÜN VE ATEŞLİ SİLAHLAR, INC. / Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms, Inc. BATF, INC. / BATF, Inc., MODERNA, INC. / Moderna, Inc.

Bunlar ve diğer birçok şirket tasfiye edilmeli ve varlıkları haklı olarak ait oldukları kişilerin, yani gerçek devletlerin ve ulusların kontrolüne ve gözetimine iade edilmeli ve bunların tümü, izinsiz girişleri daha fazla örtmeden veya örtmeden kamu hukuku kapsamına alınmalıdır. Şeytan'ın hem Kilise'nin hem de Kutsal Makam'ın içinde ve dışında gizlilik, aldatma, hukuka aykırı din değiştirme ve kişisel çıkar yoluyla ulaştığı kişi.

Durumu istikrara kavuşturmak ve hepimizi doğa krallığına ve doğa tanrısına, kamu hukukuna ve olgusal analizlere geri döndürmek için bu suç şirketlerinin en azından tasfiye edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Yabancı gayrimenkul talepleri, Amerikalılar adına yabancı tröst oluşumu, bu bahsi geçen tröstlerin türevleri, yabancı arazi tanımlarının kullanımı, yabancı anketler, her türlü unvan, yabancı standartlar, yabancı diller, yabancı ağırlıklar ve ölçüler, Amerikalılara yanlış uygulanan yabancı kanunlar, yabancı vatandaşlık yükümlülükleri Amerikalılara devredilen ofisler, uygunsuz varsayımlar ve varsayımlar, yasadışı kayıtlar, tek taraflı, ifşa edilmemiş, haksız, haksız, zımni, şüpheli veya implante edilmiş / zımni süreçler yoluyla haklı kişilerin kaydı durdurulmalıdır.

Saygılarımızla,
Anna Maria Riezinger, mütevelli
Amerika Birleşik Devletleri - Konfederasyonumuz

İngilizce orijinaline bağlantı: http://annavonreitz.com/calltoliquidate.pdf

Adresinde 2900'den fazla başka makale bulabilirsiniz Anna von Reitz eğitim, yetkinlik kazanma, halkın özgürlüğünün korunması ve orijinalinde ihtiyaca dönüşen bilinç değişikliği için İngilizce web sitesi arasında Anna von Reitz:

[" Özel bir bağış, [Freedom smith] PayPal bağlantısı aracılığıyla: https://www.paypal.me/KahunaStephan "]

#########################

İsterseniz emek ve harcadığınız zaman için bize bir kahve bırakabilirsiniz.
teşekkür ederim

Bir önlem olarak, editörler her makaleden uzaklaşır. Makaleler mutlaka editörlerin görüşlerini yansıtmaz, sadece fikir özgürlüğüne hizmet ederler. Hiç kimse mükemmel değildir ve hata mümkündür. Ek olarak: bu sadece bilgidir ve mutlaka editörlerin dikkatini çekmez.

Bir Amazon ortağı olarak blog operatörü, bloga eklenen Amazon bağlantıları aracılığıyla nitelikli satışlar elde eder. Bu kazancın neredeyse tamamı hayvan yemine dönüştürülüyor.

Yayınlara yorum yapmak veya onları yıldızlarla derecelendirmek için, kayıtlı und hatırlamak olmak. Henüz kaydolmadınız mı?

Diğer ilginç bloglar

Doğal kokular
MİA

Bizi Telegram'da takip edin

Bizi Telegram'da takip edin
https://t.me/schaebelsblog

Bu gönderi ne kadar yardımcı oldu?

Değerlendirmek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama derecelendirme 0 / 5. İnceleme sayısı: 0

Henüz inceleme yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Çünkü bu gönderiyi faydalı buldunuz ...

Sosyal ağlarda bizi takip edin!

Bu gönderinin size yardımcı olmadığı için üzgünüz!

Bu yazıyı geliştirelim!

Bu gönderiyi nasıl geliştirebiliriz?

Yorum bırakmak