2908 Anna von Reitz - İsimler hakkında - Emlak, imtiyaz ve tapu sistemi.

0
(0)

06 Ocak 2021'de yayınlandı.

Almanca ana diline çeviri: Jody. İşbirliği: Stephan-christian. [Özgürlük smith]. Tüm hakları Saklıdır. Koşullu. Özel sektörde bilgi, beceri edinme ve ileri eğitim için. Özel ve ticari olmayan kullanım için özel dağıtım açıkça arzu edilir. Her zaman ve her yerde olduğu gibi, burada da aynı şey geçerlidir: hiçbir şeye inanmayın, her şeyi kontrol edin ve en iyisini saklayın. Derin nefes alın ve iyi ve uyum içinde yaşayın.

Çok teşekkürler: Çeviri hizmeti için Jody!

Anna:

Eski zamanlarda tüm özel isimler atamalardı: Truva'lı Hektor, Peygamber Yeremya, İskenderiyeli İllius, Büyücü Merlin.

Kelt ülkelerinde, isimler birçok açıklayıcı biçim alabilir ve klanın adını gösterebilir, ki bu da birçok soyadı içerir - sadece MacDonald klanına ait ailelere bakın - bu kişilerden herhangi biri "MacDonald" olduğunu iddia edebilir. ancak yalnızca biri, klan şefi, "MacDonald" olduğunu iddia edebilir.

Amerikan Kızılderililerinin fotoğraflanmaya karşı gösterdiği direniş gibi, “ismini başkasına vermek” konusunda belli bir batıl inanç vardı. Birçok grup, bir ismin halkla paylaşılamayacak kadar değerli ve samimi olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden "totem adlarını" (aile, klan, soy veya kabile gibi bir grup insanın amblemi olarak hizmet eden bir sembol olarak totem) benimsediler - Kraliçe Guinnivere, "Kraliçe Kar Baykuşu" anlamına gelir ve Kral Arthur "Kral Ayı" anlamına gelir.

Genel olarak bakıldığında, bu isimler sadece açıklamalardır ve modern anlamdaki isimler değildir.
Roma İmparatorluğu, yalnızca bireyleri tanımlamak için değil, aynı zamanda kökenlerini ve sosyal statülerini yerelleştirmek için de kullanılan, ancak Avrupa'nın çoğu yerinde olana kadar yavaş yavaş unutulan kapsamlı ve iyi organize edilmiş bir isimlendirme sistemine sahipti. uzak bir anıydı.

İskandinav ülkelerinde, tanımlayıcı aile ilişkilerine dayanan başka sözleşmeler ortaya çıktı, örneğin: B. Olaf, Sven'in oğlu, Olaf Svenson oldu.

Roma Katolik Kilisesi'nin sicil daireleri kurduğu her yerde, cemaatçilerin isimleri kilisenin vaftiz, evlilik, ölüm vb. Kaydetme sorumluluğunun bir parçası olarak kaydediliyordu. Bucak kayıtlı isimlerin çoğunun yerini tanımladığından, çoğu durumda konumlarının ismin bir parçası olması gerekmiyordu. İstisnalar damatlar, gelinler ve diğer cemaatlerden gelen ve zaman zaman evlerinin dışında doğan veya ölen diğer ziyaretçiler veya göçmenlerdi.

Buna ek olarak, asırlık ad edinme geleneği uygulandı, "Marjorie Brown" adlı bir kişi "Kardeş Plotsidia" ya da Aziz Peter ile özel bir bağ hisseden ve adını değiştiren "Raymond Stuckbuilder" adlı bir adam olarak değiştirildi. "Peter Stuckbuilder" daki Kilise nimeti ve sicili ile. Bu tür Hristiyan isim değişiklikleri hala kilise geleneğinin kabul edilen bir parçasıdır.

Norman Fethinden itibaren, hükümetler idari amaçlar için yeniden ciddi bir şekilde "öznelerin" kimliğini ve yerlerini kataloglamaya ve kaydetmeye başladılar; soylular, özgür insanlar veya serfler - isimler hala açıklayıcıydı, ancak hükümdarın sahip olduğu her bir "mülkiyet" parçasının bireysel kimliğini taslak hazırlama, vergilendirme, nüfus sayımı vb. amaçlarla belirlemek için ek çaba gösterildi. daha fazla belirtilecek.

Altı yüz yıl sonra, adlandırma sözleşmeleri daha laik amaçlara sahipti. Avrupalı ​​hükümdarlar, yönetsel amaçlarla tebaalarını isim ve konuma göre kaydetmenin yanı sıra yetenekli tebaalarının emeğini ve mallarını kataloglamak zorunda kaldılar.

1700'lerin başlarında, bezelye ve köy sakinlerine isim vermek için Bezirksreiter / Kreisreiter ("Ringreiter") gönderildi. Birçok profesyonel isim bu dönemden gelmektedir: Demirci John, John Black veya John Smith, at yarışlarına bahis koyan Adam the Bookey, Adam Horseman veya Adam Bookey oldu ve diğerleri. Baker (fırıncı), Forester (forester), Ploughman (pullukçı), Carpenter (marangoz, marangoz) ve Hunter (avcı) gibi isimler bu dönemden kalmadır. Bu ticari isimler daha sonra ticari marka olarak kabul edildi.

İsim sahipliği her zaman sorunlu olmuştur. Sonsuz megalomanyalarında hükümdarlar, tebaalarına ve tebaalarının adlarına sahip olduklarını, ticaret isimleri verildiğinde, “ticari markaların”, yani tebaalarının soyadlarının ve imzalarının da mülkiyetini aldıklarını iddia ettiler.

Örneğin, bir İngiliz vatandaşı olan Simon Kingman adında bir adam kendi adıyla bir senet imzalarsa, İngiltere Kralı veya Kraliçesi borçlarından teknik olarak sorumlu tutulacaktı - bu da onun tüm borçlarından hükümdara karşı sorumlu olacağı anlamına geliyordu. Taahhütler sorumlu tutuldu ve tüm taahhütleri, elbette adını ve tüm mülklerini güven içinde ve adı altında saklayan hükümdara aitti ve hükümdar herhangi bir zamanda borçlarını tam olarak ödemesini isteyebilirdi.

Böylelikle, "gayrimenkul" olarak da bilinen "kraliyet mülkiyeti" nin Avrupa'daki özel kimlik, özel iş ve özel şirket alanlarına sızması başladı.

Amerika'da, bu uygulamalar ve varsayımlar sömürgecilere de aktarıldı, ancak bağımsızlık güvence altına alındığında, kendi takma adlarımızın ve / veya herhangi bir ticari adımızın veya sanatçı adımızın mülkiyeti her birimize tam olarak geçti ve yalnızca " Emlak / Emlak ”sistemi İngiliz bölge vatandaşlarıydı.

İngilizlerin, nerede yaşadığına bakılmaksızın, herhangi bir İngiliz tebaasının velayet hakkı, aynı zamanda, Amerika'da yaşayan İngilizlerin herhangi bir toprağa sahip olamayacağı anlamına da gelir, çünkü tüm arazi veya diğer mülkiyet hakları, onun “vekili olan Kraliçe'ye devredilir. "Beğenseniz de beğenmeseniz de hareket eder; ve sahip oldukları veya yarattıkları her şey de kraliçeye aittir.

Kraliçe, bir erkeğin isminin, ticari markalarının ve diğer mülklerinin bu şekilde çalınmasını asla "yasal" olamayacak şekilde "yasal" hale getirmek için, mülkiyet çıkarlarını kendisinden ve birçok kişiden başka herhangi birinin tehditlerinden korumayı kabul eder. , birçok aracı ve borç tahsildarı. Ayrıca Kraliçe'nin borçlarının teminatı olarak kendisine ve tüm eşyalarına yaptığı bağış karşılığında bazı sosyal faydalar sağlamayı kabul eder.

Tanıdık geliyor? Olması gerekiyor.

Bu şekilde, Black veya Beecham gibi bir İngiliz konunun soyadı önce bir ticari isme / markaya dönüştürülür ve ardından mülkün bir parçası olarak yatırılır; ve Simon veya Mark veya Mildred gibi ilk ad, markayı işleten bireysel bir "franchise alanın" adı olarak yorumlanır. Buna ek olarak, bir Britanyalı herhangi bir devlet hizmetini kabul ettiğinde, kendisine tipik olarak "Bay" veya "Bayan" veya "Bayan" veya "Doktor" veya "Kaptan" gibi bir unvan verilir ve bu da onu hizmetçi veya köle olarak nitelendirir. Kraliyet Majestelerinin borçlusu olarak.

Ve şimdi İngilizlerin buraya, bütün bu Amerikan bebeklerini, İç Savaş'ın savaş alanında "terk edilmiş", sözde evli olmayan anneleri tarafından terk edilmiş, kökenleri bilinmeyen fakir öksüzlermiş gibi davranarak gelmesinin ne kadar kârlı olduğunu görüyorsunuz. ya da “ihbarcı” olarak hareket ederek geçen yabancılar tarafından kayıp bagaj gibi teslim edilir - mülkiyet, imtiyaz ve mülkiyet sisteminin bir parçası olarak alınmaya ve kabul edilmeye hazır.

Çoğu İngiliz aynı şekilde zorbalığa uğradı ve bu konuda tek kelime bile etmedi. Ve onlar da tüm anlamsal aldatmacalar ve ticari iddialarla bizim kadar karıştırdılar. Ama şimdi tüm bu saçmalıklar ortaya çıktı ve herkesin görmesi için yere serildiğine göre, açıkça görülüyor ki

(1) Kraliçe Büyük Britanya halkına taç giyme yeminini tutmadı, bunun yerine isteyerek tamamen farklı ve yırtıcı bir role saptı ve
(2) Milyonlarca Amerikalı, büyük ölçüde yanlış tanımlandı, kasten yanlış tanımlandı ve güven ihlaliyle ihanete uğradı.

Çoğumuz İngiliz değiliz ve asla olmadık ve asla İngiliz olmak istemiyoruz - ayrıca zaten bu tartışmayı yaptık. İki defa. Silahlı şiddetin sağlayamayacağı şeyi kurnazlık sağlayamaz. Korsan sahibi olmak mülkiyeti değiştirmez.

Şimdi bazı zavallı korkmuş ve kafası karışmış insanlar bana "geri kandırılmaktan" endişe duyarak ve "ikinci isimlerin" kullanımını merak ederek geldiler.

Ara isimler genellikle, hükümetin idari çabalarının aynı veya çok benzer isimlere sahip çok sayıda kişi tarafından durdurulduğu 19. yüzyılın son yarısına kadar kullanılmadı. İkinci isim konvansiyonu, Robert Joe Black, Robert John Black, Robert Jason Black ..... ve diğerleri arasındaki işleri düzeltmek için kabul edildi.

Garip bir şekilde, “Ulysses S” Grant dahil, Birleşik Devletler'in çoğu başkanının ikinci isimleri veya ikinci baş harfleri yoktu. Grant'in gerçek adı kısaca Hiram Grant'di. Tüm kariyerini Westpoint'te savaş ve başkanlık boyunca ve diğer her şeyi "varsayılan bir isim" altında - ve onun durumunda bir "nom de guerre" (takma ad) altında yaşadı. Gerçekte, Grant'in bir göbek adı da yoktu, sadece "S", "S" den başka bir şey anlamına gelmiyordu.

Belki birisi, "Birleşik Devletler Grant" te olduğu gibi "US Grant" adlı bir başkanla dalga geçmişti.

Her neyse, yaşlı Hiram Grant, görev süresi boyunca ve o zamandan beri olan her şeyin altın çocuk ve günah keçisiydi ve bir göbek adı olup olmaması önemli değildi.

Meselenin özü (daha doğrusu, haç): bir Amerikalı olarak kendi adınıza ve markanıza sahip olmak ve onları kontrol etmek veya bu ülkede ABD olan bir İngiliz "özne" statüsünü "gönüllü olarak" üstlenmektir. - Vatandaş yaşıyor ve çalışıyor mu?

Artık Kraliçe'nin bu hilekarlık ve sahte iddialar ile kendi halkına karşı küstah, pervasız oportünizmin örümcek ağını nasıl yönettiğini bildiğinize göre, bunun bir parçası olmak ister misiniz? Asla kendi evinize ve toprağınıza sahip olamıyor musunuz, her zaman Kraliçe ve Taç'ın kontrolünde mi? Hindistan'daki Raj gibi İngiliz haydutları tarafından kovalandı mı? Kendi hükümetinizi kontrol etmekte çaresiz misiniz?

Bir düşünün, ama çok uzun düşünme.

Bir Kızılderili olarak iyi isminizi ve itibarınızı geri isteyin; Yanlış yönlendirilmiş kamu görevlilerinin sizin için "sizin için" yaptıkları sahte kaydı düzeltin, "terk edilmiş" bir mülk olduğunuzu ve sizi İngiliz hükümdarı adına bir bebek olarak zincirlediklerini iddia edin - bu çakallarla aynı zamanda Nazilere ve ayakkabı bağlarından havai fişek tuğlalarına, kendi ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etmeye kadar her şeye karşı yardımımızı aldık.

Nazilerin teslim olma mürekkebi henüz kurumamıştı ve İngilizler ekonomik ve diplomatik yenilgimizi planlarken Nürnberg'deki mahkumların ayaklarının altında darağacı henüz gıcırdamamıştı.

Bu, Britanya'nın ihanetidir ve Roma Papa ile olan birlikteki liderliği ünlüdür ve "Kral" John'un günlerinden beri Britanya Adaları'nı ve monarşiyi harap eden suçun "doğru, kaba bir örneği" dir.

Britanya gerçekten de "büyük", ancak yalnızca sıradan halkının büyüklüğü, bu perili adaların her yerinde yaşayan ortalama insanların azmi, doğruluğu, iş ahlakı, girişimciliği ve zekası nedeniyle - ve bu bir büyüklük Wettin Hanesi'nin kontrolü altındaki altı kuşak Alman yerinden edilmiş kişiler tarafından gönülsüzce sömürüldü.

Tıpkı bu yerinden edilenler, İç Savaş'tan sonra Amerikan devlet örgütlerimizin yerine kendi devlet örgütlerinin yerini aldıkları gibi, tıpkı ABD'nin yerine kendi "Birleşik Devletler" versiyonunu da değiştirdikleri gibi "Amerika Birleşik Devletleri" ve hatta "Birleşik Devletler" Birleşik Devletleri "Birleşik Devletler versiyonunu, Birleşik Devletler Federasyonumuzun yerine koydukları için, kök saldıkları her yerde aynı şeyi yaptılar ve aynısını yaptılar. her zaman aynı hedefle - dolandırıcı ve asalak gibi davranmak ve sonra devam edip ev sahiplerini öldürmek veya ilerledikçe onları zayıflatmak.

Almanya'yı kurdular / kurdular (not: COMMERCE'de şirket olarak), Fransa'yı kurdular / kurdular, Büyük Britanya'yı kurdular / kurdular - ikinci kez Amerika'yı kurdular / kurdular ve "ABD" olduğumuzu iddia ediyorlar Çin'e taşınırken ve dişlerini bir milyar Çinli'nin sırtına batırırken, bizi aldatmalarıyla batırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Tüm bunlar, daha fazla yalan ve savaş uçağıyla değil, adalet ve yaşam davasına kendini adamış ve nihayet tüm sefaletin, tüm yalanların faillerini ve onları suçlu olarak gören kararlı erkek ve kadınlarla bir sonu hak ediyor. kim olduklarını tutuklayın.

Sonunda, günah keçisi olarak gösterilen tüm sorunlulara ve vitrinlere bakma noktasına gelmeliyiz - bu suçluların beslediği ve beslediği asırlık kötülüğün içinden.

Ve onlara saklanacak bir yer vermeyin.

İngilizce orijinaline bağlantı: http://annavonreitz.com/aboutnames.pdf

Adresinde 2900'den fazla başka makale bulabilirsiniz Anna von Reitz eğitim, yetkinlik kazanma, halkın özgürlüğünün korunması ve orijinalinde ihtiyaca dönüşen bilinç değişikliği için İngilizce web sitesi arasında Anna von Reitz:

#########################

İsterseniz emek ve harcadığınız zaman için bize bir kahve bırakabilirsiniz.
teşekkür ederim

Bir önlem olarak, editörler her makaleden uzaklaşır. Makaleler mutlaka editörlerin görüşlerini yansıtmaz, sadece fikir özgürlüğüne hizmet ederler. Hiç kimse mükemmel değildir ve hata mümkündür. Ek olarak: bu sadece bilgidir ve mutlaka editörlerin dikkatini çekmez.

Bir Amazon ortağı olarak blog operatörü, bloga eklenen Amazon bağlantıları aracılığıyla nitelikli satışlar elde eder. Bu kazancın neredeyse tamamı hayvan yemine dönüştürülüyor.

Yayınlara yorum yapmak veya onları yıldızlarla derecelendirmek için, kayıtlı und hatırlamak olmak. Henüz kaydolmadınız mı?

Diğer ilginç bloglar

Doğal kokular
MİA

Bizi Telegram'da takip edin

Bizi Telegram'da takip edin
https://t.me/schaebelsblog

Bu gönderi ne kadar yardımcı oldu?

Değerlendirmek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama derecelendirme 0 / 5. İnceleme sayısı: 0

Henüz inceleme yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Çünkü bu gönderiyi faydalı buldunuz ...

Sosyal ağlarda bizi takip edin!

Bu gönderinin size yardımcı olmadığı için üzgünüz!

Bu yazıyı geliştirelim!

Bu gönderiyi nasıl geliştirebiliriz?

Yorum bırakmak