Widok z tyłu sylwetki mężczyzny w oknie

GRA Z WIĘZIENNYMI OBLIGAWAMI / KOMERCYJNY BIZNES Z WIĘZIENNYMI OBLIGAWAMI.

Kliknij, aby ocenić!
[Całkowity: 2 durchschnitt: 5]

Wysłany: 13 października 2021 08:35 PDT przez STOP THE PIRATES. Tłumaczenie: Stephan C. Zech. Bez gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedzenia. Tylko do dalszego szkolenia.

Kwestia kaucji więziennej dla zysku została wreszcie rozszyfrowana.

Nic dziwnego, że rośnie liczba postępowań za przestępstwa bez przemocy / naruszenia bez ofiary!
Kiedyś Numer ubezpieczenia społecznego pojawia się w systemie, jest ktoś, kto: w Twoim imieniu kupuje kaucję, która zwiększa się, im dłużej przebywasz w więzieniu.

Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego wskaźnik więzień był tak wysoki, że hrabstw nie było stać na opłacenie rachunku.

Zgodnie z prawem statutowym sądy działają wyłącznie zgodnie z prawem statutowym. „Statut” jest zdefiniowany w SŁOWNIKU PRAWA CZARNEGO, WYDANIE CZWARTE ZMIENIONE jako rodzaj kaucji lub zobowiązania, który jest skrótem od „Statut Merchant” lub „Statut Staple”.
Statut - kupiec = jest zdefiniowany jako jeden Zabezpieczenie długu uznanego za wymagalnyktóry został przyjęty przed najwyższym sędzią miasta handlowego na mocy ustawy 13 Edwarda I. De Mercatoribus, przy czym nie tylko ciało dłużnika uwięzione a jego dobra mogły zostać skonfiskowane w celu zaspokojenia długu, ale także jego ziemie mogły zostać przekazane wierzycielowi, dopóki dług nie zostanie spełniony z czynszów i dochodów z tych ziem.

Przewodniczącym wielkiej ławy przysięgłych jest, poprzez swój podpis, autor lub autor aktu oskarżenia, oskarżony/dłużnik lub słomkowy człowiek jest trasatem, państwo jest płatnikiem, a żyjący mężczyzna lub kobieta jest płatnikiem.

To, co robią na sali sądowej, jest czysto komercyjne i zgodne z 27 CFR 72.11, który mówi, że wszystkie przestępstwa są komercyjne.

To, co sędzia i prokurator robią na sali sądowej, to jedno wezwanie handlowe zgodnie z sekcją 3-501 (1) „O ile nie zostanie to usprawiedliwione (sekcja 3-511), wymagane jest wezwanie do sądu w celu oskarżenia prywatnych powodów w następujący sposób”:

(a) Zgłoszenie do akceptacji jest wymagane w celu obciążenia wystawcy i indosantów weksla, jeżeli weksel to przewiduje lub jest płatny w innym miejscu niż miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności trasata lub termin płatności zależy od takie przedłożenie. Posiadacz weksla może zdecydować się na przedstawienie dowolnego innego weksla płatnego w określonym czasie do akceptacji w określonym dniu;

b) złożenie wniosku o płatność jest wymagane w celu obciążenia indosanta; (c) w przypadku wystawcy, akceptanta weksla płatnego w banku lub wystawcy weksla płatnego na rzecz banku wymagane jest przedstawienie płatności, ale niedopełnienie tego obowiązku zwalnia tylko takiego wystawcę, akceptanta lub emitenta zgodnie z sekcją 3-502 (1) (B).

Jeśli nie przyjmiesz wezwania lub prezentacji, wypadłeś z łask na mocy 3-505 UKC (c) i 3-501 (2) (a), (b) za odmowę przyjęcia.
Akceptacja jest zobowiązaniem podpisanym przez wystawcę do honorowania przedstawionego rachunku. Musi być odnotowana na wekslu i może składać się z jego podpisu, musi być odnotowana na wekslu i może składać się wyłącznie z jego podpisu. Staje się ona skuteczna po jej wypełnieniu poprzez doręczenie lub zawiadomienie 3-410 z UKC.

Jesteś powiernikiem słomianego człowieka, który jest cestią ZAUFANIA STANY ZJEDNOCZONEJ; w tym charakterze masz prawny obowiązek spłaty wszystkich jego długów. Jesteś również głównym lub właścicielem aktywów po prywatnej stronie księgi rachunkowej; Będziesz miał zwolnienie niezbędne do spłaty długu. Monetyzując dług, musi on mieć kapitał, kapitał i odsetki, to jest to, co krąży jako kapitał i nazywa się dochodem lub przychodem. Główną sumą jest miejsce jurysdykcji. Jeśli jesteś niewypłacalny, nie mogą wykorzystać Twojego zwolnienia, aby przelać dług lub opłatę przez Twoje konto, aby uzyskać ulgę, więc sprzedają Twoją niewypłacalność, która ma wartość handlową 1.000.000 XNUMX XNUMX USD za każdy rachunek.

Jeśli Przypisany numer ubezpieczenia społecznego będzie lub jeden Wystawiono pusty depozyt wola i jeśli Zostaniesz uwięziony, kaucja jest wypełniona. Kaucja ta jest znana jako Gwarancja Bid Bond Bid Guarantee, Standard Form 24 (REV. 10-98) i jest wymagana przez GSA-FAR (48 CFR) Sekcja 53.228 (a). Jest również nazywany Gwarancja więzienna wyznaczony. Są to również nazywane Gwarancje gwarancji kontraktowych złotych.

Pierwsza gwarancja, że Gwarancja licytacjie, zapewnia bezpieczeństwo finansowe, że oferta została złożona w dobrej wierze i że kontrahent zamierza zawrzeć umowę po oferowanej cenie oraz udzielić niezbędnych gwarancji wykonania i płatności.

Drugi rodzaj gwarancji, że Gwarancja dobrego wykonania, chroni dłużnika przed stratami finansowymi, jeżeli wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z warunkami dokumentów umowy.

Trzeci typ Gwarancja kontraktowa jest Gwarancja płatności / gwarancja płatnościco gwarantuje, że wykonawca zapłaci określone faktury za podwykonawców, robociznę i materiały związane z projektem.

9 kwietnia 2002 (12:18) czy to prawda? Kartel bankowy Lehman Brothers w Nowym Jorku Ponadto wiodąca firma z branży więziennej CCA (Corrections Corporation of America) eine nowy uprzywilejowany kredyt zabezpieczony stypendium w wysokości 695,0 mln USD z Emisja obligacji w sumie 150 milionów dolarów ma zostać połączonych.

Wojna z terroryzmem ma w prywatny przemysł więzienny wywołał poruszenie. Niecałe trzy tygodnie po 11 września artykuł w New York Post na temat komercyjnego przemysłu więziennictwa mówi: „Nowy mur bezpieczeństwa wewnętrznego Ameryki stwarza ogromne zapotrzebowanie na cele dla podejrzanych i nielegalnych imigrantów, którzy mogą zostać aresztowani”. Aby dobrze prosperować, operatorzy więzienni muszą utrzymywać stały dopływ więźniów i więziennych dolarów.

Corrections Corporation of America jest właścicielem większości swoich więzień i sprzedaje swoje akcje i udziały na giełdzie nowojorskiej; Głównym udziałowcem jest Paine Webber Group; jest też Więzienne Powiernictwo Nieruchomości [PZN], jeden Fundusz inwestycyjny nieruchomości [REIT], der jest największym na świecie właścicielem i deweloperem w sektorze prywatnym.

Więzienia to nic innego jak magazyny do przechowywania towarów i rzeczy ruchomych w rozumieniu prawa handlowego.

,de Nadzorca jest bailee lub magazynier [zanim użyto terminu admirał, nazywano go Custos Maris „Nadzorcą Morza”]. [W niektórych starożytnych zapisach nazywano go Capitanus Maritimarum, czyli „Kapitanem lub Dzierżawcą Morza”], który jako gwarancję otrzymuje własność osobistą od kogoś innego. Z Strzał w poprzeczkę to ten, który zapewnia kaucję jako gwarancję zwolnienia osoby ściganej karnie.

Kiedy Twoje rachunki zhańbione sprzedawany w Stanach Zjednoczonych, ma jeden sześciocyfrowy numer rezerwacji i nazywa się Numer kardynalny o którym mowa, gdy jest włączony poziom międzynarodowy sprzedany, trafia do Zarządzenie lub kategoria wojskowa i używane dziewięciocyfrowy numer rezerwacji.

Tutaj do gry wchodzą AutoTRIS i CUSIP.

AutoTRIS to zautomatyzowany system dochodzenia śladów kryminalistycznych, który został opracowany w Rosyjskim Federalnym Centrum Nauk Sądowych przy użyciu graficznego zestawu narzędzi opracowanego przez Automation Designs & Solutions, Inc. dla innych produktów oprogramowania.

Dlaczego prywatyzacja więzień jest tak atrakcyjna dla władz federalnych, stanowych i lokalnych?

Jak ujął to naród, punkt sprzedaży był prosty: prywatne firmy mogły budować i obsługiwać więzienia taniej niż rządy.

Nieskrępowany amerykański kapitalizm stworzyłby lepsze kajdany i uratowałby wilgotne stany miliony dolarów każdego roku ”, jednocześnie osiągając ogromne zyski.

Naród wyjaśnia, jak doszło do tego cudu. „Prywatne więzienia otrzymują gwarantowaną opłatę za każdego więźnia, niezależnie od rzeczywistych kosztów. Każdy grosz, którego nie wydają na jedzenie lub opiekę medyczną [dla więźniów] lub na pensje i szkolenie strażników, których mogą zgarnąć”. Większość publicznych strażników więziennych jest członkami LEOU, która jest częścią Amerykańskiej Federacji Pracowników Stanowych, Powiatowych i Komunalnych AFSCME.

Mam do Ciebie konkretne pytanie: Dlaczego my, jako zleceniodawcy po prywatnej stronie cyklu księgowego, nie skorzystamy z naszego pierwszeństwa w zakresie zwolnienia w celu spłaty wszystkich tych długów publicznych zgodnie z Jednolitą Ustawą o Zwolnieniu, sekcja 3?

„Zwolnienie” oznacza ochronę, a „zwolnienie” oznacza ochronę przed poddaniem się zastawowi sądowemu, procesowi lub procedurze windykacji długu.

Odpowiedź brzmi, że wszyscy jesteśmy obłudni i nie wiemy, kim jesteśmy w środowisku komercyjnym. Każdy w więzieniu jest tam za nieuczciwość handlową / hańbę.

Kliknij, aby ocenić!
[Całkowity: 2 durchschnitt: 5]

##########################

Jeśli chcesz, możesz zostawić nam kawę na wysiłek i zainwestowany czas,
Dziękuję Ci

Na wszelki wypadek redaktorzy dystansują się od każdego artykułu. Artykuły niekoniecznie odzwierciedlają opinię redakcji; Nikt nie jest doskonały i możliwy jest błąd. Ponadto: to tylko informacja i niekoniecznie wzbudza zainteresowanie redakcji.

Jako partner Amazon, operator bloga zarabia kwalifikowaną sprzedaż za pośrednictwem linków Amazon umieszczonych na blogu. Prawie cały ten dochód jest zamieniany na paszę dla zwierząt.

Aby komentować posty lub oceniać je gwiazdkami, musisz zarejestrowany i pamiętać być. Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

siła lasu

„Dwutlenek chloru to najskuteczniejszy znany człowiekowi zabójca bakterii”.


???? Dwutlenek chloru firmy Waldkraft

Śledź nas na Telegramie

Śledź nas na Telegramie
https://t.me/allgemeine_infos_dies_und_das
21,00 EUR Amazon Prime
Status: 30 listopada 2022 godzina 8:46
Kup teraz na Amazon
18,99 EUR Amazon Prime
Status: 30 listopada 2022 godzina 14:18
Kup teraz na Amazon

Ein Treść wiadomości

  1. Pingback: Model biznesowy | Mateusz331